Change website language:

 
Menu
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: MTM POLSKA  z siedzibą we Wrocławiu , NIP: 8950015541 tel , adres email: .stefaniakj@onet.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt lub sms-em

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty,albo gdy  kupujący  wybiera  sposob dostawy  dedykowany  dla  innego  typu  towarów  niż przez niego zamówione.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. Zamówienia  towarów , których sklep nie  wysyła (olejów , akumulatorów, wszelkich płynów)  podobnie  jak  zamówienia  , w których  wybrano  formę  dostawy  przeznaczona  dla  innych  towarów  niż zakupione  nie  będą  realizowane ,choćby nawet  dokonano wpłaty.

W przypadku  zamówień dotyczących towarów , których sklep nie  wysyła tzn akumulatorów, olejów i płynów,co wyraźnie  zaznaczono w kilku  miejscach sklepu w tym na stronie  głównej , regulaminie i na  stronach informacyjnych oraz  w przypadku zamówień , w których wybrano  niezgodnie  z  regulaminem sklepu  inny  sposób  wysyłki niż  dedykowany  dla  określonej  grupy  towarów  sklep uznaje ,ze  NIE  dochodzi do zawarcia  jakiejkolwiek umowy sprzedaży.

Środki  wpłacane do zamówień , których sklep nie  wysyła  (akumulatory, oleje płyny ) oraz  do zamówień , w których  wybrano  formę  dostawy  przeznaczona  dla  innych  towarów  niż zakupione  będą  zwracane  nie  wcześniej  niż w  ciągu 30-130  dni  roboczych  od  dnia  wpłaty dlatego  sklep  prosi o  nie  składanie  takich zamówień ,ani  dokonywania  prób ich  składania.

Sklep  traktuje tego typu zamówienia  jako naruszenie  regulaminu sklepu ,próbę  oszustwa i zakłócanie  jego pracy.

6.Zwroty środków dotyczące  wszystkich innych zamówień niż określone powyżej w punkcie 5, zwrotów i uznanych reklamacji  będa zwracane  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub  decyzji w sprawie.

 

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy z podziałem na poszczególne  rodzaje i grupy towarów.

3. Warunkiem wydania towaru i realizacji zamówienia jest zapłata za towar i właściwą przesyłkę dedykowano dla zamawianego  rodzaju towaru.

4.W  przypadku  składania  zamówień wysyłkowych  towarów , których  wysyłka  jest zabroniona (akumulatory , oleje, inne  płyny)  i których sklep nie wysyła , zamówień  z  inną  formą  dostawy  niż odpowiadająca  zakupionym towarom takie  zamówienia  nie  będą  realizowane  ,a  zwrot  środków za takie  zamówienia nastąpi nie  wcześniej  niż  w  ciągu  30-130  dni roboczych od  dnia  wpłaty.

5.Zwroty dotyczące  innych zamówień niż określone  w punkcie  4 zwrot  środków  następuje  w  ciągu 14 dni  od  dnia otrzymania  przesyłki (zwrot towaru zgodnie  z  regulaminem sklepu) lub otrzymanej decyzji w  sprawie  reklamacji lub  gwarancji.

 

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3.Sklep  nie  wysyła  akumulatorów, olejów  i innych  płynów

4.Każdy rodzaj  towaru  ma  inny  sposób i  specjalnie  dedykowany typ  wysyłki(pompa paliwa -wysyłka  pompy  paliwa itd)  ich zamiana niezależnie  od  przyczyny powoduje  NIEWAŻNOŚĆ TAKIEGO ZAMÓWIENIA i brak wysyłki towaru.

5.odbiory osobiste  są  realizowane  w magazynie  ,a nie  w  sklepie  stacjonarnym po wcześniejszym uzgodnieniu,

Odbiory osobiste  bez  wcześniejszego uzgodnienia  nie  są realizowane  w ogóle.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz  wypełnionej  karty gwarancyjnej

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do magazynu Sklepu pod specjalny adres  tylko do tych celów, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.,na specjalnie wskazany do tego celu adres podany na każdej karcie gwarancyjnej strona 3.Przesyłki wysyłane pod inny adres nie będą odbierane., podobnie  jak przesyłki  nadane  bez  uzgodnienia.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6.W przypadku  przesłania  towaru do reklamacji  uszkodzonego ewidentnie z  winy  użytkownika należy  wziąć pod  uwagę ,ze  producent  lub  dystrybutor  może  nałożyć  dodatkowe  opłaty za  badanie  i za  wysyłki  towarów  bezpodstawnie  przesłanych  do  reklamacji (ewidentnie  uszkodzonych , zniszczonych  z  winy  użytkownika  lub na  skutek  niewłaściwej eksploatacji , bądź z nieuzasadnionej przyczyny np pomp paliwa  zapchanych nieczystościami, spalonych, uszkodzonych mechanicznie  , używanych  do innych  celów  niż wskazane  w sklepie  zastosowanie

7.Reklamacje  dot.złożonych  zamówień wysyłkowych towarów , których nie  wysyłamy (akumulatory, oleje i inne płyny) pozostawiamy  bez odpowiedzi i nie  zajmujemy  się  nimi

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.Specjalny adres do zwrotów znajduje się na kazdej karcie gwarancyjnej strona 3.Przesyłki wysyłane pod inny niż specjalny adres nie będą odbierane.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych

8. Sklep  nie  dokonuje  anulowania  zamówień  w trakcie  ich realizacji  oraz wszystkich zamówień z dokonaną  płatnością  przez PayPal

9. ZWROTÓW  CZĘŚCI  ELEKTRYCZNYCH  I ELEKTRONICZNYCH NIE  PRZYJMUJEMY

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl